Συμμετοχή στο Εργαστήριο με θέματα Κοινωνικής Ένταξης στο πλαίσιο του έργου NEBSOC

Home  >>  Δράση στην Περιφέρεια  >>  Συμμετοχή στο Εργαστήριο με θέματα Κοινωνικής Ένταξης στο πλαίσιο του έργου NEBSOC

Συμμετοχή στο Εργαστήριο με θέματα Κοινωνικής Ένταξης στο πλαίσιο του έργου NEBSOC

25
Ιούν,2015

off

Στο Εργαστήριο με θέματα κοινωνικής ένταξης το οποίο διοργανώνει ο Δήμος  Πατρέων στο πλαίσιο του έργου NEBSOC  που θέτει ως βασικό άξονα στρατηγικής την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής καθώς και την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δυτικής Ελλάδας, Αντώνης Χαροκόπος

Comments are closed.