Στήριξη των Εργαζομένων σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Home  >>  Χωρίς κατηγορία  >>  Στήριξη των Εργαζομένων σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Στήριξη των Εργαζομένων σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

18
Οκτ,2019

off

Σχετικά με το θέμα των
εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που έχουν ενταχθεί
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
θα ήθελα να αναφέρω ότι η συνεισφορά τους είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς
καλύπτουν πάγιες ανάγκες σε σημαντικές θέσεις.

Στην Περιφέρεια και στους Δήμους απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, με αξιοσημείωτη συμβολή και προσφορά στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Είναι σίγουρο ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών που υπάγονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ‘Α και ‘Β βαθμού θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνία, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες.

Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους, είτε εθνικούς είτε ευρωπαϊκούς για να συνεχίσουν απρόσκοπτα οι εργαζόμενοι να προσφέρουν το σημαντικό κοινωνικό τους έργο.

Πιστεύω ότι αποτελεί καθήκον όλων μας να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων όπως η επέκταση του χρόνου απασχόλησης, η καταβολή επιδόματος ανεργίας χωρίς αποκλεισμούς κ.α.

Η σταθερή εργασία αποτελεί δικαίωμα όλων.

Comments are closed.