Η Μονάδα Σπαστικών Παίδων Πατρών πρέπει να λειτουργήσει Άμεσα

Home  >>  Χωρίς κατηγορία  >>  Η Μονάδα Σπαστικών Παίδων Πατρών πρέπει να λειτουργήσει Άμεσα

Η Μονάδα Σπαστικών Παίδων Πατρών πρέπει να λειτουργήσει Άμεσα

28
Αυγ,2020

off

Με επερώτηση που κατατέθηκε
στις 29/07/20 προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
αναδεικνύεται η σημαντικότητα λειτουργίας της Μονάδας Σπαστικών Παίδων και του
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών.

Μία σημαντική δομή που θα
συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με βαριές αναπηρίες και θα
αποτελούσε «ανάσα» για τις οικογένειες δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί καθώς
δεν υπάρχει ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

Στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου είναι
απαραίτητο να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με το στάδιο εξέλιξης των διαγωνισμών,
την ημερομηνία παράδοσης της δομής στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Καραμανδάνειο»
και το σημαντικότερο, πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του.

Η Μονάδα Σπαστικών Παίδων
και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, με δυναμικότητα εκατό ατόμων, πρέπει να
λειτουργήσει άμεσα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το απαραίτητο επιστημονικό
και βοηθητικό προσωπικό.

Comments are closed.