Γενικό Συμβούλιο Ε.Σ.ΑμεΑ 27-3-2015

Home  >>  Προσωπική Δράση  >>  Γενικό Συμβούλιο Ε.Σ.ΑμεΑ 27-3-2015

Γενικό Συμβούλιο Ε.Σ.ΑμεΑ 27-3-2015

30
Μαρ,2015

off

Τοποθέτηση στο θέμα Νο4 Συζήτηση για την πορεία του αναπηρικού κινήματος μετα τις εκλογές στις 25/1/2015

Όλοι γνωρίζουμε και βιώνουμε τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κρίση η οποία έχει πλήξει από την πρώτη στιγμή την κοινωνία και με σφοδρότητα τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

Η πρώτη κατά τη γνώμη μου προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης είναι η διατήρηση της ομόνοιας, της ομοψυχίας και της αλληλεγγύης στην κοινωνία και κατ’ επέκταση στο αναπηρικό μας κίνημα.

Ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρξει μία εσωτερική διαβούλευση, σύμφωνα με τις αρχές της συλλογικότητας που διέπουν το αναπηρικό κίνημα, διαδικασία την οποία ήδη ακολουθεί η Ε.Σ.ΑμεΑ με σκοπό την χάραξη μίας κοινής στρατηγικής. Η συνεργασία μας είναι επιτακτική για την συνέχιση της διεκδίκησης της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Η νέα Κυβέρνηση, έλαβε τον απαραίτητο χρόνο και περιθώριο συγκρότησης και προσαρμογής που δικαιούταν και πλέον πρέπει να ακολουθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες επικοινωνίας με τους νέους υπουργούς και να σταλούν υπομνήματα και προτάσεις για την εκπόνηση και εφαρμογή μέτρων για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειές. Ήδη η Συνομοσπονδία έχει ήδη κινηθεί με παρεμβάσεις- προτάσεις προς την πλειοψηφία των Υπουργείων.

Ως εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ, του αντιπροσωπευτικότερου φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας και επίσημος εταίρος της Ελληνικής Πολιτείας που διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο σε όλα τα επίπεδα διαβούλευσης, ο ρόλος μας είναι διεκδικητικός και συμβουλευτικός Η ευθύνη της εκπροσώπησης (σε όλα τα επίπεδα) είναι ιδιαίτερα σημαντική, όλοι θα πρέπει να ανταποκριθούμε με επάρκεια, με αγωνιστικότητα μέσα σε ένα κλίμα συναδελφικής αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

Τέλος, δεν θα ήθελα να παραλείψω και την απαραίτητη στήριξη που παρέχει η Ε.Σ.ΑμεΑ προς τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία-συλλόγους, στήριξη που απαραίτητα πρέπει να συνεχιστεί, όπως επίσης να υπάρξει μια επικοινωνία με άλλους κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με θέματα υγείας- πρόνοιας ώστε να βρούμε κοινά θέματα συνεργασίας.

Comments are closed.