Α. Χαροκόπος : Συνάντηση με τον Δ. Στρατούλη για τα ΑμεΑ

Home  >>  Χωρίς κατηγορία  >>  Α. Χαροκόπος : Συνάντηση με τον Δ. Στρατούλη για τα ΑμεΑ

Α. Χαροκόπος : Συνάντηση με τον Δ. Στρατούλη για τα ΑμεΑ

29
Απρ,2015

off

Πολύωρη συνάντηση για σοβαρά συνταξιοδοτικά θέματα αλλά και για το ΚΕΠΑ είχε αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ με επικεφαλής τον πρόεδρό της Ιωάννη Βαρδακαστάνη με τον Δ. Στρατούλη, Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενώ συμμετείχε και ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αντώνης Χαροκόπος. Συζητήθηκαν ζητήματα συνταξιοδότησης των ατόμων με αναπηρία και αποκατάστασης των εισοδημάτων των συνταξιούχων ατόμων με αναπηρία και γονέων/κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες, καθώς και η λήψη επειγόντων μέτρων θεσμικού και διαδικαστικού χαρακτήρα για το ΚΕΠΑ. Τις προτάσεις της ΕΣΑμεΑ μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά εδώ και εδώ.

 

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

 

 • Ο υπουργός έκανε δεκτό το αίτημα της ΕΣΑμεΑ να υπάρχει εκπρόσωπός της στο ΔΣ του ΙΚΑ, που έχει στην ευθύνη του την οργάνωση και λειτουργία του ΚΕΠΑ και θα προχωρήσει νομοθέτηση

 

 • Ο υπουργός δέχτηκε ότι πρέπει να υπάρξει ισότητα μεταξύ των συνταξιούχων ΑμεΑ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: οι συνταξιούχοι του δημοσίου τομέα για λόγους αναπηρίας εξαιρέθηκαν από τις μειώσεις των κύριων συντάξεων του δεύτερου μνημονίου, βάσει του άρθρου 1 της Π.Ν.Π. του ν. 4111/13. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 34 του ιδίου νόμου, από τις μειώσεις των κύριων συντάξεων του ιδιωτικού τομέα δεν εξαιρέθηκαν οι συνταξιούχοι αναπηρίας/γήρατος/θανάτου, εκτός των συνταξιούχων που είναι δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος. Με νομοθετική ρύθμιση εντός του 2015 αυτό παύει για τους συνταξιούχους με αναπηρία 80% και άνω και η ισότητα στις εξαιρέσεις από τις μειώσεις θα ισχύσει από 1/1/2016. Με παρόμοια νομοθετική ρύθμιση και στους ίδιους χρόνους θα επαναχορηγηθούν τα δώρα εορτών και αδείας σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας /γήρατος/θανάτου του ιδιωτικού τομέα που έχουν συνταξιοδοτηθεί για λόγους αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω.

 

 • Από 1/1/2016 επαναχορηγείται και το ΕΚΑΣ στα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ίσχυαν πριν την ψήφιση του ν. 4093/12.

 

 • Έγινε δεκτό το πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος για ενοποίηση των προϋποθέσεων για την παροχή σύνταξης από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσα διαφορετικά κριτήρια για τη συνταξιοδότηση ατόμων με αναπηρία, ακόμα και ατόμων που ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες αναπηρίας. Παραδείγματος χάρη οι ασφαλισμένοι με ποσοστό αναπηρίας 50% δικαιούνται συντάξεως μερικής αναπηρίας μόνο από τον ασφαλιστικό οργανισμό του ΙΚΑ.

 

 • Ο κ. Στρατούλης δέχθηκε επίσης το πάγιο αίτημα της ΕΣΑμεΑ για την κατάργηση της παρ. 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του ν. 4093/2012, σύμφωνα με την οποία η χορήγηση της σύνταξης υπερηλίκων του ΟΓΑ διακόπτεται, όταν το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους, υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ. Στο ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο

  προσμετρούνταν και τα αναπηρικά επιδόματα που χορηγούνται από την πρόνοια, παρόλο που τα αναπηρικά επιδόματα είναι απαλλασσόμενα από το φόρο και δεν λογίζονται ως εισόδημα που διατίθεται για βιοποριστικούς λόγους. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει από 1ης Ιουλίου 2015.

 

 • Επίσης, άμεσα, μετά το Πάσχα, καταργείται η απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση που τέθηκε πρώτη φορά σε ισχύ με την σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. Σ38/17 Αρ.39), με την οποία διακόπτεται το εξωιδρυματικό επίδομα κατά τη διάρκεια νοσηλείας του δικαιούχου. Το εξωιδρυματικό επίδομα είναι αδιανόητο να διακόπτεται σε άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες (παραπληγία – τετραπληγία, ακρωτηριασμοί) που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, στα οποία δεν υπάρχουν οι στοιχειώδεις υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας τους, όπως και οι στοιχειώδεις προσβάσιμες υποδομές.

 

 • Μετά το Πάσχα και με διαβούλευση με την ΕΣΑμεΑ θα κατατεθούν οι απαραίτητες τροπολογίες που θα ρυθμίσουν θέματα του ΚΕΠΑ.

 

 • Ο υπουργός δεσμεύτηκε επίσης ότι θα μελετηθεί το πλαίσιο συνταξιοδότησης για λόγους αναπηρίας, για τα άτομα που η αναπηρία τους είναι προϋπάρχουσα της ένταξής τους στην εργασία: είναι τόσο ασαφές που έχει ως αποτέλεσμα συντάξεις ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί εδώ και χρόνια (π.χ. αιμοκαθαρόμενοι, θαλασσαιμικοί κ.λπ.) να μένουν εκτός συνταξιοδοτικού συστήματος, ενώ παράλληλα δεν έχουν καμία δυνατότητα να επανενταχθούν σε νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το μορφωτικό τους επίπεδο και τις ανάγκες της αναπηρίας τους.
 • Άμεσα θα ανασυγκροτηθεί και θα ξεκινήσει τις εργασίες της η ειδική επιστημονική Επιτροπή για τις μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις.
 • Στο άμεσο χρονικό διάστημα θα υπάρξει επόμενη συνάντηση του υπουργού με την ηγεσία της ΕΣΑμεΑ, όπου θα συζητηθούν βελτιώσεις διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 3996/2011, που αφορά τη συνταξιοδότηση συζύγων/ γονέων/ αδερφών ατόμων με αναπηρία.

Και οι δύο πλευρές τόνισαν ότι συνάντηση είχε θετικά αποτελέσματα και συμφώνησαν σε τακτικές συναντήσεις και διαβουλεύσεις, για την αποκατάσταση των αδικιών που υφίστανται τα τελευταία χρόνια τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

 

Comments are closed.