Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Ε.Σ.Α.μεΑ

Home  >>  Δράση στην Περιφέρεια  >>  Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Ε.Σ.Α.μεΑ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Ε.Σ.Α.μεΑ

2
Σεπ,2015

off

Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αντώνη Χαροκόπου στο Περιφερειακό Συμβούλιο:

“Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της   Ε.Σ.Α.μεΑ που συζητάμε σήμερα αποτελεί μία πανελλαδική πρωτοβουλία συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής με την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και Κοινωνικό Εταίρο της Πολιτείας (βάσει Ν.2430/1996) με 18 Α/θμια Σωματεία ΑμεΑ στην Δ. Ελλάδα από όλες τις κατηγορίες . 

Αυτή η συνεργασία έχει ως στόχο την ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην τοπική κοινωνία αλλά και την τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω δράσεων όπως η δημιουργία κατασκηνώσεων για άτομα με αναπηρία, η βελτίωση της προσβασιμότητας στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον (προσβάσιμοι προορισμοί, παραλίες, πόλεις, προσβαση στην εκπαίδευση και το διαδίκτυο κ.α.), η ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχαγωγίας και αθλητισμού, η κοινή συμμετοχή των δυο μερών σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, η ανάπτυξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης, η  ανάπτυξη, διάδοση και παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού» σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο κ.α

Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα επόμενα 4 έτη της  θητείας μας έχουμε θέσει ως στόχο την συνεργασία με φορείς που εκπροσωπούν τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη και βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.  

 Στην συγκεκριμένη περίπτωση,  η πολύχρονη εμπειρία, η εξειδίκευση και οι γνώσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ σε θέματα ατόμων με αναπηρία, χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους αποτελούν εχέγγυα για την δημιουργία μίας στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων με την εφαρμογή καλών πρακτικών και δράσεων που θα αποτελέσουν εφόδια και για τις αυτοδιοικήσεις Α’ και Β΄βαθμού.

 Πιστεύω στην αμοιβαία συνεργασία, με την συμμετοχή και τοπικών φορέων ΑμεΑ στις δράσεις. Η εισήγηση η οποία έχει κατατεθεί αναφέρει αναλυτικά τον σκοπό, τον στόχο και τους τρόπους υλοποίησης και σας ζητώ να το στηρίξετε ώστε η Περιφέρειά μας να αναδειχθεί σε μια περιφέρεια που σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και θα προσπαθήσει να επιλύσει μακροχρόνια προβλήματα που υπάρχουν προκειμένου να αναδεχθεί σε μια Περιφέρεια πρότυπο στα θέματα κοινωνικής πολιτικής για τα ΑμεΑ.   

 Σας Ευχαριστώ.”

Comments are closed.