Βράβευση αείμνηστου Σπύρου Μαρίνη

Βράβευση αείμνηστου Σπύρου Μαρίνη

12
Ιουν,2015

0
Κατά τη διάρκεια Ημερίδας (01/12/2013)  της Περιφερειακής Ομοσπονδίας  Ατόμων με Αναπηρία
Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων ο Αντώνης Χαροκόπος βράβευσε τον αείμνηστο
Σπύρο Μαρίνη, διατελέσαντα Διευθυντή του Εργαστηρίου Ειδικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Πάτρας όπου εργάστηκε, αγκάλιασε και αγάπησε τα άτομα με αναπηρία.